FANDOM


Witajcie na podstronie Collegium Lagicae, poświęconej darom występującym w opowiadaniu. Oczywiście wypisałam tylko te, które są w posiadaniu uczniów wymienionych w blogu Studenci oraz w blogu dotyczącym kadry [który niedługo powstanie]. Pozostałe przewijające się w treści mogą, ale nie muszą się tu znaleźć. Wyjdzie w praniu :p

Na początek:

Czym są dary?

Dary to umiejętności magiczne, które mają w sobie magowie lub czarodzieje. Oprócz standardowych mocy, a także określonego z urodzenia poziomu magii, każdy magiczny obywatel, dysponuje szczególnym talentem. Jest on niezależny od posiadanej mocy. Tak więc mag lub czarodziej z bardzo niskim potencjałem magicznym może być mistrzem swojego daru.

Ile jest darów w świecie magicznym i w Collegium Lagicae?

Nikt tak naprawdę nie wie ile dokładnie darów występuje w świecie magii i w Collegium Lagicae. Około 1218 r. n.e. Ś.P., niejaki Marian Śluzka opublikował księgę pod tytułem Obdarzona, w której skatalogował i opisał właściwości ponad dwustu pięćdziesięciu ośmiu darów. Przez długie lata właśnie ten tom był uważany za najbardziej trafny, jednak w latach 1312 - 1319 n.e. Ś.P. bracia Józef i Jurek Narzeczeńscy opublikowali nową i lepszą pracę pod tytułem Tajemne Dary, gdzie podzielili umiejętności na cztery główne kategorie: magia, zaklinacze, władcy i pozostałe. Ich zbiór zawierał sto dziewięćdziesiąt pięć pozycji, z czego opisali ponad dwadzieścia pięć nieuwzględnionych wcześniej przez Mariana Śluzkę. Część darów wymienianych jako oddzielne pozycje, połączyli w całość. I tak na przykład magia miłosna, została włączona do władców emocji.*

*Poniżej możecie przeczytać o kilku z nich


 • Magia berserkera

Magia pozwalająca na określony czas zwiększyć swoją tężyznę fizyczną, a także wyłączyć odczuwanie bólu. Osoba posługująca się tym darem wchodzi w stan wojownika doskonałego. Wraz z rozwojem umiejętności, czas działania magii bersekera wzrasta.

 • Magia dźwięku

Magia polegająca na możliwości manipulacji dźwiękiem. Osoba posiadająca ten dar może nie tylko tworzyć piękne melodie, które obezwładniają przeciwnika. Odpowiednio wyszkolony mag lub czarodziej dźwięku, potrafi pozbawić wroga zmysłu słuchu, a także wygłuszyć wybrany przez siebie obszar.

 • Magia iluzji

Mag lub czarodziej władający darem iluzji, potrafi omamić zmysł wzroku prawie każdego. Może tworzyć dowolne obrazy, a także przedmioty czy żywe istoty. Odpowiednio rozwinięty dar iluzji potrafi oszukać także zmysł węchu, smaku czy słuchu.

 • Magia krwi

Bardzo rzadki dar, którego wielu się obawia. Magia krwi polega na przejmowaniu kontroli nad osoczem przeciwnika bądź własnym. Z początku wykorzystywana, jako pomoc przy uzdrawianiu, później używana do unicestwiania wrogów. Wyćwiczony mag czy czarodziej, może w ułamku sekundy wypuścić z każdego organizmu ostatnią kroplę krwi. W społeczeństwie magicznym obdarzeni tym darem nazywani są wampirami. W początkowych fazach rozwoju mag krwi potrafi kontrolować osocze tylko we własnym ciele.

 • Magia miecza

Dar pozwalający magowi czy czarodziejowi nie tylko w ułamku sekundy stać się „mistrzem miecza”, ale także przywołać do siebie dowolnie przygotowaną wcześniej broń. Dzięki tej magii, osoba obdarzona może stać się jednością z ostrzem, co powoduje przemianę w idealnego wojownika.

 • Magia ognia

Magia pozwalająca władającemu kontrolować żywioł ognia. Magowie i czarodzieje wyspecjalizowani w swym darze są świetnymi napastnikami. Magia ognia wykorzystywana jest najczęściej przez służby porządkowe, a także w przemyśle metalurgicznym.

 • Magia powietrza

Magia pozwalająca władającemu kontrolować żywioł powietrza. Magowie i czarodzieje wyspecjalizowani w swym darze są zarówno świetnymi obrońcami jak i napastnikami. Magia powietrza wykorzystywana jest także przez gildie kupieckie do morskich podróży oraz przy wprowadzaniu w ruch wiatraków i młynów.

 • Magia prawdy

Dar prawdy to jeden z najbardziej poszukiwanych darów w Świecie Magii. Osoby nim obdarzone potrafią przejrzeć nawet najdrobniejsze kłamstwo. Czarodzieje i magowie posiadający ten dar potrafią również skutecznie oprzeć się iluzji. Po odpowiednim przeszkoleniu są całkowicie na nią odporni. Osoby posiadający ten dar wykorzystywane są w sądownictwie, a także przy kupieckich transakcjach.

 • Magia roślin

Magia pozwalająca czarodziejowi czy magowi na władanie dowolnymi roślinami. Osoby wyspecjalizowane w swej sztuce, potrafią spowodować nagły wzrost całej flory w swym zasięgu. Dar chętnie widziany w majątkach ziemskich możnowładców i szlachty.

 • Magia runiczna

Magia polegająca na umiejętnym wykorzystaniu mocy magicznych alfabetów runicznych – fubarków. Według praktykujących ją istnieje wiele metod korzystania z ich mocy, można przy ich pomocy tworzyć amulety, zaklęcia (ochronne, miłosne) lub zadawać runom pytania przy pomocy rozkładów, runicznych wyroczni. Magowie lub czarodzieje posługujący się owym darem zazwyczaj wybierają jedną opcję z szerokiego spektrum zastosowań magii runicznej i doprowadzają ją do perfekcji.

 • Magia sprytu

Magia sprytu polega na przewidywaniu każdego ruchu przeciwnika, a także umożliwia rzucenie na siebie zaklęć zwiększających spryt. Mag czy czarodziej wyćwiczony w tym darze potrafi oszukać niemal każdego. Osoby obdarzone tym talentem najczęściej pracują dla złodziejskich gildii lub skrytobójców.

 • Magia stwarzania

Dar umożliwiający stworzenie magom i czarodziejom dowolnego przedmiotu. Osoba posiadająca ową zdolność, musi znać jednak strukturę tworzonej przez siebie rzeczy. Tylko znając składniki może osiągnąć zamierzony cel. Im większa wiedza osoby z tym darem, tym większe możliwości oraz dłuższa lista przedmiotów możliwych do stworzenia.

 • Magia umysłu

Mag lub czarodziej posiadający ten dar, potrafi czytać w myślach innych osób, a także posługuje się psychokinezą oraz telepatią. Osoby obdarzone tym darem należą do prawdziwej elity Świata Magii. Są powszechnie szanowane i zajmują wysokie stanowiska we władzach. Gildia Magów Umysłu jest najpotężniejszą spośród magicznych gildii. Odpowiednio wyszkolony w swym darze mag lub czarodziej jest nie tylko świetnym obrońcą, ale przemienia się także w broń masowego rażenia.

 • Magia uzdrawiania

Dar polegający na ingerowaniu w żywy organizm. Osoby posiadające tą zdolność mogą wyleczyć każdą chorobę, a także inne rzeczy takie jak złamania, rany, odmrożenia itp. Magowie i czarodzieje posiadających ów dar, potrafią nie tylko uzdrawiać, po odpowiednim przeszkoleniu potrafią postarzać lub odmładzać swoje ciało. Obdarzeni tą mocą bardzo mile widziani w całym świecie magii.

 • Magia voodoo

Dar polegający w głównej mierze na umiejętności kontaktowania się z duchami, jak i na opętywaniu wybranych istot. Wyspecjalizowany mag lub czarodziej potrafi także ożywiać zmarłych, którzy posiadają na sobie wystarczającą ilość tkanki. Ożywieniec zwany zombie jest bezduszną kukłą potrafiącą wykonywać automatyczne czynności. Zombie nie odczuwa bólu, a jedynymi sposobami na jego pozbycie się jest ostateczne rozczłonkowanie lub zabicie ożywiającego maga/czarodzieja.

 • Magia wody

Magia pozwalająca władającemu kontrolować żywioł wody. Magowie i czarodzieje wyspecjalizowani w swym darze, są zarówno świetnymi obrońcami jak i napastnikami. Magia wody wykorzystywana jest głównie przy uprawach, służy do nawadniania pól.

 • Magia ziemi

Magia pozwalająca władającemu kontrolować żywioł ziemi. Magowie i czarodzieje wyspecjalizowani w swym darze są zarówno świetnymi obrońcami jak i napastnikami. Magia ziemi wykorzystywana jest także przez gildie kupieckie do budowy dróg, oraz w budownictwie miejskim.

 • Mówca zwierząt

Osoba posiadająca ten dar, potrafi komunikować się z każdym istniejącym zwierzęciem. Najbardziej wyspecjalizowani mówcy należą do ugrupowania Andruidów. Pomagają oni osiągnąć równowagę w świecie rządzonym przez człowieka. Magowie lub czarodzieje posiadający ten dar najczęściej pracują, jako leśnicy, weterynarze lub kurierzy.

 • Niewidzialność

Często spotykany dar pozwalający na stanie się całkowicie niewidzialnym i niewykrywalny. Gdy mag lub czarodziej odpowiednio rozwinie swoje umiejętności może ukryć również swoje otoczenie.

 • Oko przeszłości

Mag lub czarodziej posiadający ten dar potrafi spojrzeć w przeszłość. Osoby obdarzone tą zdolność doskonale nadają się na historyków. Ich wiedza jest niepowtarzalna. Gdy wyćwiczą swe umiejętności, mogą przenosić w czasie swoje eteryczne formy, wraz z dodatkowymi turystami. Takie seanse są dość popularne w świecie magii, zwłaszcza Twierdzy Lagicae podczas zajęć na ostatnich latach nauki.

 • Oko przyszłości

Mag lub czarodziej posiadający ten dar potrafi przewidzieć przyszłość bez używania dodatkowych pomocy. Osoby obdarzone tą zdolnością dawniej zwane wyroczniami, dziś należą do szerokiego grona wróżbitów. Im lepiej wyćwiczona umiejętność, tym dalej w przyszłość mag lub czarodziej może spojrzeć.

 • Teleportacja

Osoba posiadająca ów dar potrafi teleportować się w dowolnym miejscu. Im bardziej rozwinięta umiejętność, tym mag lub czarodziej może skakać na dalsze odległości. W świecie magii osoby z tym darem nazywane są przechodzącymi, ponieważ po odpowiednim przeszkoleniu, potrafią przechodzić między oboma światami, zabierając ze sobą inne osoby.

 • Transformacja

Transformacja to jeden z najpopularniejszych spośród darów. Czarodzieje i magowie posiadający tą zdolność, potrafią przemienić się w dowolną istotę. I tak dzielimy posiadaczy owego daru na grupę umiejących dowolnie zmieniać swój wygląd (kolor oczu, włosów, wielkość narządów itp.), oraz na tych potrafiących zmieniać się w dowolne zwierzę. Każdy mag lub czarodziei należy tylko i wyłącznie do jednej grupy. Osoby z grupy zwierzęcej odpowiednio ćwicząc swoje umiejętności, mogą przemieniać tylko niektóre elementy wyglądu (paznokcie w pazury, ręce w skrzydła itd.)

 • Władca dusz

Mag lub czarodziej posiadający ten dar potrafi spętać duszę przeciwnika i zmusić ją do wykonywania swoich poleceń przez określony czas. Rozwijając swe zdolności władca dusz, potrafi wejść w ciało oponenta by nim sterować. Podczas używania tego daru, mag lub czarodziej opuszcza swoje ciało, pozostawiając je bezbronne.

 • Władca emocji

Osoba posiadająca ten dar potrafi nie tylko czytać różnego rodzaju emocje przeciwnika, ale także umie je wywoływać. Władcy Emocji są w świecie magii wykorzystywani przez swatów oraz bogaczy. W miarę rozwinięcia swych umiejętności, magowie lub czarodzieje potrafią manipulować drugim człowiekiem bez jego wiedzy.

 • Władca piorunów

Mag lub czarodziej posiadający ten talent potrafi wytworzyć pioruny. Osoby z tym darem sprawdzają się, jako doskonali wojownicy. Ich zdolności obecnie wykorzystywane są w świecie magii do napędzania Magicznych Elektrowni.

 • Władca snów

Obdarzeni tym talentem potrafią dowolnie poruszać się w krainie snów. Magowie i czarodzieje posiadający ten dar umieją wywoływać u swych przeciwników zarówno piękne sny jak i koszmary. Gdy władca snów doprowadzi swój dar do perfekcji, może okazać się naprawdę groźnym osobnikiem. Morderstwa we śnie zdarzały się, zdarzają i będą zdarzać. Wywoływanie śpiączek także nie jest obce. Władcy snów mają nałożone na siebie ograniczenia prawne, by nie mogli zbytnio wykorzystywać swych zdolności do szkodzenia innym.

 • Władca zwierząt

Władcy zwierząt to osoby potrafiące przejąć kontrolę nad każdą żywą istotą (wyłączając z tego grona wszystkie myślące stworzenia). Obdarzeni tym talentem mogą nakłonić wybrany przez siebie obiekt bądź obiekty, do wykonywania swych poleceń. Im lepiej wyspecjalizowany mag lub czarodziej, tym dłuższy czas kontroli oraz większe zwierzę.

 • Zaklinacz czasu

Zaklinacz czasu to osoba potrafiąca zarzucić pętlę czasową na ograniczonym obszarze. Pętla może dowolnie przekształcać czas, by kogoś np. odmłodzić lub postarzyć. Umiejętności te są rzadko spotykane i ściśle pilnowane przez Magiczną Policję. Każdy zaklinacz czasu wpisywany jest do rejestru, wraz z rozpiską, jakie spektrum umiejętności posiada. Magowie i czarodzieje posiadający ów dar są na wagę złota i nie mogą narzekać na brak pracy.

 • Zaklinacz metalu

Zaklinacz metalu potrafi dowolnie przekształcać każdy rodzaj metalu według własnej myśli. Magowie posiadający ten dar są idealnymi metalurgami i mogą wytwarzać niesamowitą broń jak i uzbrojenie. Osoby wyspecjalizowane w zaklinaniu metalu osiągają sławę i bogactwo. Dar coraz rzadziej spotykany w Świecie Magii, przez co z roku na rok zwiększa się na niego popyt.

 • Złodziej energii

Złodziej energii to zaraz, po magii krwi, najmniej lubiany spośród darów. Osoba posługująca się tym talentem może pozbawić przeciwnika zarówno mocy magicznej jak i energii życiowej. Proces wysysania odbywa się w bolesny sposób, przez co Wiedzący wprowadzili ostre prawa, regulujące te zdolności. Niestosowanie się do którejkolwiek z zasad grozi w najlepszym wypadku całkowitemu pozbawieniu mocy, a w najgorszym śmiercią. Złodzieje energii wykorzystywani są przy pozbawianiu mocy osób, które opuszczają świat magii.

~ Osoby o nieznanym/nieukształtowanym darze to wszyscy uczniowie z dodatkowych, czwartkowych lekcji z Amandą Katiew na czele.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki